Sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen belgeye Yerli Malı Belgesi denir.

Yerli Malı Belgesi, ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir. Yerli Malı Belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yerli Malı Belgesi verilmesi hususunda şartları ise yerli malı almak için başvuruda bulunmak isteyen kurumun bünyesinde bulunduğu odalar kontrol etmektedir.

Yerli Malı Belgesi Ne İşe Yarar?

Yerli Malı Belgesi alan tüm KOBİ ve büyük ölçekli firmalara kamu ihalelerinde %15’e kadar fiyat avantajı sağlamaktadır. Fiyat avantajı, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri üreten ve en az %50′si yerli üretim olduğu belgelenen KOBİ ve büyük ölçekli firmalara uygulanacaktır. Yerli Malı Belgesi Nasıl ve Neren Alınır? 4734 sayılı kanunun ilgili maddesinde; Yerli istekli: (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri; Şeklinde tanımlama yapılmakta ve “Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler MADDE 63. yer almaktadır.

Yerli malı kullanımına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı avantajlardan faydalanmak için öncelikle yerli malı belgesi alınmalıdır.” Bir malın yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi koşulu aranmaktadır.”

Yerli Malı Belgesi Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir ?

Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması. Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi ve Önemi Kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere, askeri ihalelere katılım şartlarından biriside firmanın yerli malı belgesi ‘nin olmasıdır.

Yerli malı belgesi düzenlendiği tarih itibari ile 1 yıl sonra yenilenmesi gerekir.

Sanayi Ürünlerinin Yerli Malı Kabul Edilebilmesi İçin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip firmalar tarafından üretilmesi, Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartları aranır.

Gıda ve Tarımsal Ürünlerin Yerli Malı Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim Sertifikasına sahip üretici tarafından üretilmesi, Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartları aranır.