Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri işyeri hekimi bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu artık Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ lerden hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bu kapsamda Evrensel OSGB olarak aşağıda listelenen İşyeri Hekimliği hizmetini işyerinizde mevzuatlara uygun olarak sunmaktayız.
– İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre, işyeri hekimi ve sağlık personeli hizmeti verilmesi
– İşçilerin sağlık gözetim ve aşağıdaki muayenelerinin yapılması
– Sağlık muayeneleri
– İşe giriş muayeneleri
– Periyodik kontrol muayeneleri
– Kontrol muayeneleri
– İşçilerin sağlık gözetim ve muayenelerinin kapsamında özel grupların izlenmesi ve muayeneleri ile işe uyumluluklarının değerlendirilmesinin yapılması
– İşverenlere işçilerin sağlık gözetimleri konusunda danışmanlık verilmesi
– İşe giriş süreçlerini oluşturmak ve işe giriş tetkiklerinin yapılmasının sağlanması ve işe girişi raporlarının düzenlenmesi
– İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza edilmesi
– İşyeri sağlık, meslek hastalığı ve iş kazası kayıtlarının tutulması, yasal bildirimlerin yapılması
– Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği bilinçlendirme ve temel işçi sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi.

İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ VE TETKİKLERİ İLE AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞMA RAPORU VERİLMESİ

İşe yeni başlayacakların işe alınmalarından önce işyeri hekimi, çalışılacak iş türünün tüm özelliklerini ve tüm olumsuz etkenlerini göz önünde tutarak gerekli klinik muayenelerini ve laboratuvar tetkiklerini yaptırılmalı, sağlık muayenesinden geçirmeli, işe elverişli olanları ve olmayanları ayrılmalıdır. Bu çalışma, iş sağlığı ve güvenliği konusunda en temel kurallardandır. İse giriş muayenesinde çalışanın fizyolojik ve psikolojik yetenekleri değerlendirilmelidir. Sağlık sakıncası olan madde ve etkenler dikkate alınmalıdır. Yetenekleri ölçüsünde uygun işçiye uygun işin sağlanması yönünde değerlendirme yapılmalı, özürlü ve kronik hastalığı olması nedeniyle mevcut işe uygun olmayan işçi yerleştirilmemelidir. İstenildiği takdirde ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerine dair raporların işyeri hekimlerimiz tarafından düzenlemekteyiz.