Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. Alanında deneyimli A,B ve C sınıfı İş Güvenliği uzmanlarımızla hizmet vermekteyiz. İş Güvenliği hizmetleri işyeri risk analizi-acil eylem planı ve sertifikalı temel iş güvenliği eğitim paketlerinden oluşabildiği gibi, kurumsal ve sürekli iş güvenlik hizmetleri şeklinde de verilmektedir. İş güvenliği uzmanlarımız 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde yönetmelikler ile kendilerine verilmiş olan görevleri yerine getirmektedir. Çalışanların sürekli eğitimi, işyeri saha denetimleri, İSG kurul toplantıları iş güvenlik kurul kararlarının hayata geçirilmesi, KKD kullanımının planlanması ve denetlenmesi hizmetleri verilmektedir. Eğitim konuları ise kaza yaralanma ve hastalıktan korunma prensiplerinin ve tekniklerinin anlatılması, elektrik tehlikeleri ve önlemleri, ergonomi, ofis ergonomisi, KD kullanımı, yük taşımacılığı riskleri, hukuki yönüyle iş güvenliği, genel iş sağılığı ve güvenliği kuralları, çalışanların hak ve yükümlülükleri, işyerinde güvenli ortam tesisi gibi konuları içermektedir.