BLOG

/BLOG/

Çırak ve Stajyerlere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi Gerekiyor mu?

2018-06-02T15:00:50+03:00

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri

Çırak ve Stajyerlere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi Gerekiyor mu?2018-06-02T15:00:50+03:00

Analık izni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmenlik

2018-06-02T14:49:08+03:00

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doğum ya da evlat edinilmesi

Analık izni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmenlik2018-06-02T14:49:08+03:00

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

2018-06-02T14:42:00+03:00

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir,

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik2018-06-02T14:42:00+03:00

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarsa Sağlık ve Güvenlik Önlemler Hakkında Yönetmelik

2018-06-02T14:36:56+03:00

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, balıkçı gemilerinde yapılan işlerde

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarsa Sağlık ve Güvenlik Önlemler Hakkında Yönetmelik2018-06-02T14:36:56+03:00
Load More Posts