Uygulamamız ile hemen ve kolaylıkla fiyat teklifi oluşturabilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Risk Analizi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi

Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti; İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobi

Sanayi Sicil Belgesi

6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Bil

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye'de yapılan ür

İş Yeri Hekimliği

Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.

İş Güvenliği Uzmanlığı

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine İş Güvenliği denir. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş kanunu kap

Tüm Hizmetlerimizi Görüntülemek için tıklayın..


TEHLİKE SINIFINIZI ÖĞRENİN ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA İSG KATİP GİRİŞ

EVRENSEL OSGB, adına uygun biçimde “Evrensel standartlarda iş sağlığı” anlayışı ile 2014 yılı başında hizmete girmiştir. Şirketin kurucuları, OSGB sektörüne aktardığı önemli birikim ve deneyimleriyle fark yaratan bir firma oluşturma arzusunu taşıyan Davut Alataş ve Hakan Büyükçetin’dir. Bu arzunun da verdiği enerjiyle EVRENSEL OSGB’nin temel ilkeleri 7/24 kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmet olarak belirlenmiştir. Bu ilkeler, şirketin bünyesindeki hekim ve iş güvenliği uzmanlarının sektör deneyimleriyle de birleşerek kısa sürede yenilikçi ve enerjik bir OSGB’nin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sorumlu Müdür, iş yeri hekimi, A, B, C Sınıfı iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hemşiresinden oluşan EVRENSEL OSGB ailesinin her üyesi sürekli gelişime inanmaktadır. Bu nedenle sektör içinde kendilerini geliştirmeye önem verir ve her iş yerinin kendine özgü yapısına uygun verimli ve pratik çözümler üretme becerisi kazanırlar. Şirketimiz için öncelikli hedef iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş yerlerine uygun, yerinde ve ekonomik öneriler sunabilmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliğini bir hizmet olmaktan çıkararak, Türkiye’deki her işveren ve her çalışan için İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşması asıl hedefimizdir. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2013 Yılı GÜVENLE YAŞA TÜRKİYE sloganına nefes vermek, ulusal iş güvenliği hedeflerini sizlerle birlikte başararak İş Kazaları kötü karnemizi düzeltmektir.

Kurumsal standartlarda kaliteden ödün vermeden hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Sektöründe lider firma olmaktır.

-Kurumsal Yaklaşım
-Müşteri Odaklılık
-Güvenilirlik
-Gizlilik
-Önce İnsan
-Yasalara Uyum
-Kaliteli Hizmet

1.Kesintisiz Hizmet: Müşterilerimize 7/24, kesintisiz ve kaliteli hizmet veriyoruz.
2.Sonuç odaklı olmamız
3.Fark Yaratan Kadro: Tüm hizmetlerimizi konusunun uzmanı, deneyimli kadromuzla veriyoruz.
4.Verimlilik ve İş Birliği: Hizmet verdiğimiz tüm iş yerleri ile verimliliği en üst düzeye çıkaracak biçimde iş birliği içinde çalışıyoruz.
5.İş Yerine Özel Çalışma Planı: Hizmetlerimizde müşterilerimizin iş akışını ön planda tutuyor, hizmet süresince iş akışının aksamaması için her iş yerine özel çalışma planları geliştiriyoruz.


İş Ağımız

Çalışan Sayısı
İş Ortağımız
Hizmetlerimiz

Son Yazılarımız

Kimlerin OSGB’lerden Hizmet Alması Gerekiyor?

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı hizmeti ile ilgili yükümlülük, önceki mevzuatlarda 50´den fazla işçi çalıştıran işyerleri için mecburi iken; yeni Kanunla 1(bir) ve daha fazla çalışana sahip tüm işyerlerine zorunlu kılınmıştır. İş Sağlığı Güvenliği profesyonellerinin (İşyeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı ve Diğer sağlık personeli) hizmeti ile ilgili işverenler yükümlülüklerini ancak iki yöntemle yerine getirebilmektedirler: 1.Kendi…

Devamını Gör...

OSGB Nedir? (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)

OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi demektir. OSGB’ler 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere işyeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin…

Devamını Gör...

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Türkiye’de çalışan insanı koruma hareketleri ise, 1865 yılında yayınlanan “Dilaver Paşa Nizamnamesi” ve onu izleyen “Maadin Nizamnamesi” (1869) ile başlamıştır. Endüstri sağlığı konusunun bütün yönleriyle ele alınması ise Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. 1865 yılında çıkartılan “Dilaver Paşa Nizamnamesi”nde, Ereğli ve Zonguldak kömür havzası işçilerinin dinlenme ve tatil zamanları, barındırma yerleri, çalışma saatleri ve onların sağlıkları ile…

Devamını Gör...

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: Rehberlik; İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına…

Devamını Gör...

İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Ve Ergonomi

İş yerinde bazı fiziksel ve psikolojik etkenlere maruz kalmaya ve iş koşullarına bağlı olarak gelişen kas iskelet hastalıkları iş ile ilgili sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutar. Çalışanlarda işe bağlı sakatlanmaların en önde gelen nedenlerinden olan işe bağlı kas iskelet hastalıkları (İKİH) yüksek tanı ve tedavi harcamalarına, iş günü kaybı ve sigorta tazminat ödemelerine…

Devamını Gör...

Apartmanlar İçin de Risk Değerlendirmesi Yapılması Yükümlülüğü Mevcut Mudur?

İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin; çalışanlara, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir çalışma olan risk değerlendirmesi 6331 sayılı Kanun gereğince en az bir çalışanı bulunan (apartmanlar dahil) tüm işyerleri için yasal…

Devamını Gör...

Referanslarımız

Uygulamamız ile hemen ve kolaylıkla fiyat teklifi oluşturabilirsiniz.